Gjelder fra 25. august til 22. desember

 

09.00 - 09.30

SPIN 30

Mette

TIMEPLAN VINTER 2021   4. januar til 3.mai

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

17.15 - 18.00

SPIN 45

Iselin

LETT

 

MODERAT

 

INTENSIV

18.00 - 18.30

TABATA 30

Iselin

LØRDAG

18.00 - 18.30

SPIN 30

Henriette

09.00 - 09.30

SPIN 30

Mette

09.00 - 09.30

SPIN 30

Tomine

09.30 - 10.00

STYRKEMIX 30

Tomine

18.15 - 19.00

VIRTUALSPIN 45

09.30 - 10.00

STYRKEMIX 30

Mette

18.30 - 19.15

STYRKEMIX 45

Henriette

18.00 - 18.45

SPIN 45

Gudrun

18.45 - 19.15

STYRKE 30

Gudrun

18.30 - 19.15

STRETCH 15

Gudrun

17.30 - 18.00

SPIN 30

Anne Marit

09.00 - 09.45

SPIN 45

Kaja

VI SAMARBEIDER MED: