Gjelder fra 25. august til 22. desember

 

09.00 - 09.30

SPIN 30

Mette

TIMEPLAN VINTER 2020   6. JANUAR til 4.MAI

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

09.00 - 09.45

VIRTUALSPIN 45

17.15 - 18.00

SPIN 45

Gudrun

LETT

 

MODERAT

 

INTENSIV

18.00 - 18.30

TABATA 30

Gudrun

LØRDAG

09.00 - 09.30

SPIN 30

Karina

17.30 - 18.00

SPIN 30

Anne Marit

17.15 - 17.45

SPIN 30

Gudrun

17.45 - 18.30

WOD 45

Gudrun

09.00 - 09.30

SPIN 30

Monika

09.30 - 10.00

STYRKEMIX 30

Monika

17.15 - 18.00

SPIN 45

Lillian

18.00 - 18.30

STYRKEMIX 30

Lillian

17.15 - 18.00

SPIN 45

Henriette

18.00 - 18.30

STYRKEMIX 30

Henriette

VI SAMARBEIDER MED: